„Przyroda nie zna ani nagrody ani kary, zna tylko konsekwencje”

R.Ingersoll

Czym są te Elektrośmieci?

Elektrośmieci jest to grupa odpadów obejmująca zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, czyli urządzenia działające na prąd lub na baterie. Są to odpady niebezpieczne co oznacza że nie mogą być wyrzucane łącznie z innymi śmieciami ponieważ zawierają liczne substancje szkodliwe oraz trujące. Odpady takie należy poddać selektywnej zbiórce oraz przekazać zakładom przetwarzania celem unieszkodliwienia trujących substancji. Zasady postępowania z elektroodpadami i prowadzenia ich odzysku regulowane są przez przepisy krajowe i unijne.

Ustawa o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym dzieli elektrośmieci na 10 grup:

  1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, np. Chłodziarki, Pralki, Zmywarki
  2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, np. Odkurzacze, Żelazka, Frytkownice
  3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, np. Komputery duże, Komputery osobiste stacjonarne, Laptopy, Drukarki
  4. Sprzęt audiowizualny, np. Odbiorniki radiowe, Odbiorniki telewizyjne, Kamery video
  5. Sprzęt oświetleniowy, np. Liniowe lampy fluorescencyjne, Kompaktowe lampy fluorescencyjne
  6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych, np. Wiertarki, Piły, Maszyny do szycia
  7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy, np. Kieszonkowe konsole do gier video
  8. Wyroby medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów, np. Sprzęt do badań kardiologicznych
  9. Przyrządy do nadzoru i kontroli, np. czujniki dymu
  10. Automaty do wydawania, np. automaty do wydawania napojów gorących