„Przyroda nie zna ani nagrody ani kary, zna tylko konsekwencje”

R.Ingersoll

Co to jest ta Serwisownia?

Firma Serwisownia Polska Sp. z o.o. zajmuje się m.in. zbieraniem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z kategorii odpadów zgodnych z katalogiem zawartym w rozporządzeniu ministra środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku oraz zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Firma od kilku lat ściśle współpracuje z Ligą Ochrony Przyrody w zakresie ekologicznego gospodarowania odpadami. Naszymi partnerami w zakresie przetwarzania odpadów są największe i najdłużej działające na rynku Polskim Zakłady Przetwarzania oraz Organizacje Odzysku.